Η Βέροια στα... σύννεφα!


Ο Δήμος Βέροιας συμμετέχει στο έργο STORM CLOUDS με σκοπό να προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσα από το cloud, οι οποίες θα είναι προσανατολισμένες στον τουρισμό, την ενίσχυση του εμπορικού κέντρου, και την ενεργοποίηση των πολιτών για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Μαθετε Περισσοτερα

Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας!


Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες αφορούν: α) την προώθηση της εικόνας της πόλης ως τουριστικού προορισμού, β) την προβολή και ενίσχυση της τοπικής αγοράς μέσα από την ανάπτυξη ενός ψηφιακού εμπορικού κέντρου, γ) τη χρησιμοποίηση του “crowdfunding” για την υλοποίηση έργων βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην πόλη, καθώς και την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και δ) τη βελτίωση της εικόνας της πόλης παρέχοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να αναφέρουν μη επείγοντα τοπικά προβλήματα, όπως λακκούβες, παράνομη ρίψη σκουπιδιών, ελαττωματικό φωτισμό του οδικού δικτύου, σπασμένες πλάκες πεζοδρομίου και παράνομες διαφημιστικές πινακίδες.

Η Διαδικασία


Ενεργοποίηση της Κοινότητας

Η επιτυχία βασίζεται στην εμπλοκή πολιτών και φορέων!

Δημιουργία Πρωτοτύπου

Μια πρώτη έκδοση για τον έλεγχο των απαιτήσεων των χρηστών.

Από Κοινού Σχεδιασμός

Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της Ανοιχτής Καινοτομίας.

Αξιολόγηση από την Κοινότητα

Σχόλια και κριτικές οδηγούν στη βελτίωση των εφαρμογών!

Οι Υπηρεσίες


Επικοινωνήστε μαζί μας!


Αν θέλετε να συμπεριληφθεί η επιχείρησή σας στο Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο ή έχετε κάποιο σχέδιο για χρηματοδότηση από τους πολίτες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Βέροιας:

2313 317303